آزمون آزمایشی
زمان شروع آزمون:
یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۵
زمان پایان آزمون:
یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۴۵
تعداد سوالات:
8 سوال
مدت زمان پاسخ گویی:
15 دقیقه
الان یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۱۵ است بنابراین زمان آزمون فرا نرسیده است