محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلودآهنگ دلی که تنهاامیدش به توبود

دانلود اهنگ این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت با کیفیت خوب 320 همراه با متن اهنگ این چه حالیست که عشق تو برای من ساختدانلود  این چه حالیست که عشق تو برای من ساختمتن اهنگ عشق تو ریشه در اعماق وجودم دارد ریشه در آخر و آغاز سجودم داردبوسه از باور تو تا کجا میخواهد مست این عشق شدم جان کجا میخواهداین چه حالیست که عشق تو برای من ساخت این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداختنگذار عاشق تو این همه آشوب شود سمت تو آمده ام حال دلم خوب شودزیر پاها
چه ضرورتی هست که به خدا قائل باشیم؟نویسنده : بهرام باعزت
در همین اول کلام ، شایسته می دانم راه بحث
را از راه مدعیان کشف و کرامات جدا کنم  و
بگویم که منظور از خدا ، موجودی نیست که قرب و انسش بواسطه ی عبادات و ریاضات حاصل
شده و از این طریق وجودش مکشوف شود. منزلی از شناخت و معرفت که اینجا قصد معرفی اش
را دارم و به جرأت می توان منزل خدا نامگذاری اش کرد منزل نیاز» است:
گفتم  
که  بر خیالت  راه  
نظر  ببندم
گفتا که شبرو است او از راه
چه ضرورتی هست که به خدا قائل باشیم؟نویسنده : بهرام باعزت
در همین اول کلام ، شایسته می دانم راه بحث
را از راه مدعیان کشف و کرامات جدا کنم  و
بگویم که منظور از خدا ، موجودی نیست که قرب و انسش بواسطه ی عبادات و ریاضات حاصل
شده و از این طریق وجودش مکشوف شود. منزلی از شناخت و معرفت که اینجا قصد معرفی اش
را دارم و به جرأت می توان منزل خدا نامگذاری اش کرد منزل نیاز» است:
گفتم  
که  بر خیالت  راه  
نظر  ببندم
گفتا که شبرو است او از راه
چه ضرورتی هست که به خدا قائل باشیم؟نویسنده : بهرام باعزت
در همین اول کلام ، شایسته می دانم راه بحث
را از راه مدعیان کشف و کرامات جدا کنم  و
بگویم که منظور از خدا ، موجودی نیست که قرب و انسش بواسطه ی عبادات و ریاضات حاصل
شده و از این طریق وجودش مکشوف شود. منزلی از شناخت و معرفت که اینجا قصد معرفی اش
را دارم و به جرأت می توان منزل خدا نامگذاری اش کرد منزل نیاز» است:
گفتم  
که  بر خیالت  راه  
نظر  ببندم
گفتا که شبرو است او از راه
چه ضرورتی هست که به خدا قائل باشیم؟نویسنده : بهرام باعزت
در همین اول کلام ، شایسته می دانم راه بحث
را از راه مدعیان کشف و کرامات جدا کنم  و
بگویم که منظور از خدا ، موجودی نیست که قرب و انسش بواسطه ی عبادات و ریاضات حاصل
شده و از این طریق وجودش مکشوف شود. منزلی از شناخت و معرفت که اینجا قصد معرفی اش
را دارم و به جرأت می توان منزل خدا نامگذاری اش کرد منزل نیاز» است:
گفتم  
که  بر خیالت  راه  
نظر  ببندم
گفتا که شبرو است او از راه
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی