محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود عمداح هان زن شهرستان لاهیجان

دانلود نقشه بخش های شهرستان نکا فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 13 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش های شهرستان نکا (واقع در استان مازندران)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود نقشه بخش های شهرستان نور فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش های شهرستان نور (واقع در استان مازندران)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود نقشه بخش های شهرستان بافق فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 30 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش های شهرستان بافق (واقع در استان یزد)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود نقشه بخش های شهرستان اردکان فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 43 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش های شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود نقشه بخش های شهرستان خاتم فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 19 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش های شهرستان خاتم (واقع در استان یزد)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود نقشه بخش های شهرستان ساری فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 35 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش های شهرستان ساری (واقع در استان مازندران)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود نقشه بخش های شهرستان تنکابن فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 24 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش های شهرستان تنکابن (واقع در استان مازندران)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود نقشه بخش های شهرستان محمودآباد فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 5 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش های شهرستان محمودآباد (واقع در استان مازندران)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر ا
دانلود نقشه بخش های شهرستان نوشهر فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 12 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش های شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شیپ فایل مرز شهرستان چادگان فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 16 کیلوبایت قیمت: 3300 تومانتوضیحات:نقشه ی مرز شهرستان چادگان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتارپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شیپ فایل مرز شهرستان اصفهان فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 33 کیلوبایت قیمت: 3300 تومانتوضیحات:نقشه ی مرز شهرستان اصفهان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتارپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شیپ فایل مرز شهرستان تکاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 14 کیلوبایت قیمت: 3300 تومانتوضیحات:نقشه ی مرز شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی). این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتارپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب
دانلود شیپ فایل مرز شهرستان بناب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: 13 کیلوبایت قیمت: 3300 تومانتوضیحات:نقشه ی مرز شهرستان بناب (واقع در استان آذربایجان شرقی). این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتارپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب
دانلود نقشه بخش های شهرستان ابرکوه فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فایل: کیلوبایت قیمت: 3900 تومانتوضیحات:دانلود نقشه بخش های شهرستان ابرکوه (واقع در استان یزد)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
  شورای اسلامی شهرستان » از نمایندگان شورای شهر » و نمایندگان شوراهای بخش »، تشکیل می شود؛ یعنی شورای شهر » و شورای هر بخش » یکی از اعضای خود را برای عضویت » در شورای شهرستان »، انتخاب می کنند. در انتخابات شورای شهرستان » اگر جمعیت شهر » از 000/300 نفر، م باشد، به ازای هر 000/200 نفر اضافه، 1 نماینده » دیگر برای شورا »، انتخاب می شود. تعداد اعضای شورای شهرستان » حداقل، 5 نفر است و اگر شهرستان » کمتر از 4 بخش »، داشته باشد، ب
دومین جلسه شورای اداری شهرستان با حضور مسئولین کتابخانههای عمومی شهرستان در محل کتابخانه آیت الله عطاردی برگزار گردید. در این جلسه که با موضع برگزاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تشکیل شده بود ابتدا مسئولین کتابخانه های عمومی گزارشی از اجرای برنامه جشنواره رضوی در هفته گذشته عنوان نمودند و در ادامه پس از اخذ گزارشها برای هفته آینده کتابخانه ها برنامه ریزی گردید. در پایان جلسه با اهدای لوح تقدیر مدیرکل محترم از آقای حمیدرضا حیدری و خانم
دومین جلسه شورای اداری شهرستان با حضور مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان در محل کتابخانه آیت الله عطاردی برگزار گردید. در این جلسه که با موضوع برگزاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تشکیل شده بود ابتدا مسئولین کتابخانه های عمومی گزارشی از اجرای برنامه جشنواره رضوی در هفته گذشته عنوان نمودند و در ادامه پس از اخذ گزارشها برای هفته آینده کتابخانه ها برنامه ریزی گردید. در پایان جلسه با اهدای لوح تقدیر مدیرکل محترم از آقای حمیدرضا حیدری و خان
free download پروژه درباره بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی شهرستان مشهد(سمینار)
کی گفته مطالبی پیرامون پروژه درباره بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی شهرستان مشهد(سمینار) وجود نداره؟ پس معلومه اینجا رو نگشتی!
دیگر به جستجو برای پروژه درباره بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی شهرستان مشهد(سمینار) ادامه ندهید.
Find similar articles پروژه درباره بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی شهرستان مشهد(سمینار) on ou
سومین جلسه شورای اداری شهرستان در محل کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر و با حضور مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار گردید. در این جلسه که با دستور کار نهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار گردید آمار مشارکت شهرستان در جشنواره که تا کنون 328 نفر ثبت گردیده بود به تفکیک کتابخانه ای بیان گردیدو در ادامه مسئولین کتابخانه ها به ادامه ثبت پویش ها عنوان کردند و گزارش هفتگی از اقدامات کتابخانه ای خود را بیان نمودند.درپایان برای هفته بعد برنا
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان طی دیدار نوروزی با جناب آقای رجائی نیا فرماندار محترم شهرستان به گفتگو پرداختند. در این دیدار رئیس اداره ضمن تبریک سال جدیدو آرزوی توفیق و سربلندی برای فرماندار محترم در مورد مسائل مربوط به کتابخانه های عمومی شهرستان  مواردی را ارائه نمودند.و در ادامه از بیانات و نظرات فرماندار محترم نیز استفاده نمودند.
اخذ کد اقتصادی در ساوجبلاغ
ساوجبلاغ
نام ترکی و به معنای (چشمه آب سرد) است.جمعیت شهرستان ساوجبلاغ در سرشماری
سال 95 بالغ بر 260 هزار نفر می باشد و مرکز آن شهر هشتگرد می
باشد.شهرستان ساوجبلاغ براساس آخرین تقسیمات کشوری در غرب استان البرز واقع
شده‌است. شهرستان ساوجبلاغ از شرق با شهرستان کرج، از جنوب با شهرستان
اشتهارد، از غرب با شهرستان آبیک و نظرآباد و از شمال با شهرستان طالقان
همجوار است.شما میتوانید برای ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی در ساوجبل
جدیدترین نقشه Gis شهر کرج جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود رایگان جدیدترین نقشه Gis شهر کرج نقشه Gis  شهر کرجنقشه GIS کرج دانلود نقشه gis کرج دانلود نقشه کاربری اراضی کل کرج.نقشه GIS کامل کرج توضیحات فایل: دانلود نقشه GIS کامل کرج (شامل کاربری اراضی). دانش پژوهان گرامی و دانش جویان ارجمند در این قسمت فایل نقشه GIS کاربری اراضی کل شهر کرج تمامی لایه های gis شهرستان کرج شیپ فایل های کامل GIS شهرستان کرج - این مجموعه شامل 19 لایه ج
شهرستان نیشابور

کار آموزی فنی با فرمت     Doc         صفحات      13 شناخت و ارزیابی وضع موجود الف ) معرفی اجمالی شهرستان 1 ) موقعیت جغرافیایی شهرستان نیشابور یکی از شهرستان های بخش مرکزی استان خراسان است . این شهرستان بین 58 درجه و 19 دقیق تا 59 درجه و 30 دقیقه طول جغرافیایی و 35 درجه و 40 دقیقه تا 36 درجه و 39 دقیقه عرض جغرافیایی در حاشیه شرقی کویر مرکزی ایران واقع شده است . از شمال ( به وسیله ارتفاعات بینالود
اگر قصد حمل اثاثیه منزل به شهرستان یا حمل خرده بار به شهرستان دارید و می‌خواهید از قیمت باربری اثاث منزل و نرخ کرایه حمل بار آگاه شوید به اطلاع شما می‌رساند  نرخ حمل اثاثیه منزل به شهرستان و هزینه باربری از تهران به شهرستان براساس نرخ اتحادیه باربری به شرح زیر است. خدمات حمل بار به شهرستان در سامانه باربری تهران:حمل بار به شهرستان با نیسانحمل بار به شهرستان با وانت بارباربری غرب تهران به شهرستان
عنوانمقصدوانت نیسانخاور روبازخاور رو
 هم اندیشی سالیانه جبهه اصلاحات شهرستان فلاورجان در خرداد ماه ۹۸جبهه اصلاحات شهرستان فلاورجان هفتمین هم‌اندیشی سالیانه خود را در یکم خرداد ماه ۹۸ و مقارن با ایام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار کرد.این همایش با حضور چهره‌های ی و مردمی شهرستان فلاورجان و استان و همراهان و هم‌دلان اصلاح طلب از سراسر شهرها و شهرستانهای استان اصفهان برگزار شد.از جمله برنامه های این همایش مدیحه سرایی اهل بیت علیهم السلام، خوش آمد گویی و گزارش
 
دیدار
حجت الاسلام والمسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان ماهنشان، حجت الاسلام
والمسلمین حسینی نسب امام جمعه شهرستان سلطانیه،مهندس نوری فرماندار
شهرستان ماهنشان با حجت الاسلام والمسلمین خورشیدی اطهر امام جمعه بخش
انگوران و شهر دندی
 جشن عید مبعث حضرت رسول اکرم(ص)  با سخنرانی حضرت حجت الاسلام و
المسلمین زاهدی پور امام جمعه محترم شهرستان برگزار شد.حجت الاسلام زاهدی
پور امام جمعه شهرستان ماهنشان:عید مبعث عید تأمین عقلانیت الهی برای جامعه
بشری است.
 
شیراز- ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: 15 هکتار زمین در
بخش قطرویه این شهرستان به احداث مزرعه انرژی خورشیدی اختصاص یافت و به
سرمایه گذاران واگذار شد.


ذبیح اله سیروسی چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شهرستان نی ریز از
نظر زاویه تابش خورشید برای بهره مندی بیشتر از انرژی خورشیدی از ویژگی های
مطلوبی برخوردار است. وی اظهار داشت: در نخستین مزرعه انرژی خورشیدی شهرستان نی ریز به وسعت 15 هکتار، در زم
در روز سه شنبه در تاریخ 1398/02/03  زله ای به بزرگی 3.2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین بامداد سه شنبه آوج را لرزاند.
زله در منطقه آوج استان قزوین
براساس خبرگزاری ایرنا به نقل از مرکز مدیریت بحران استان قزوین، این زمین لرزه خفیف در ساعت 43 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه آوج را لرزانده است.
این زله در عمق هفت کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی 49.224 و عرض جغرافیایی 35.644 رخ داد. خوشبختانه این زله هیچ گونه خسارتی نداشته و جایه نگرانی نمی باشد.
2
پاورپوینت آنالیز سایت هتل بیرجند - طرح معماری 4
این فایل حاوی مطالعات سایت هتلی در شهر بیرجند در راستی طرح معماری 4 می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلاید و قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید
دسته بندی


معماری


بازدید دکتر عبدالحی میرزاعلی سرپرست محترم اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان از کتابخانه های عمومی شهرستان کلاله به همراه جناب دیلم معاونت محترم و کارشناس محترم فنی اداره کل استان جناب مهندس وفایی، دیدار با امام جمعه محترم شهر فراغی حاج صفری و اهداء کتاب به ایشان و دیدار با فرماندار محترم شهرستان جناب مهندس حمیدی که در‌ این نشست در مورد تجهیز کتابخانه شماره۲ کلاله و هماهنگی لازم برای افتتاح کتابخانه فوق در 17 اسفند ماه به منا
پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط
دانلود پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط
دسته بندی


روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها


مرمت و احیاء ابنیه تاریخی (باغ نظری شهرستان همدان)
مرمت باغ نظری شهرستان همدان و تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی آن
دسته بندی


معماری
بازدید ها


261
فرمت فایل


فرماندار ایذه با اشاره به اینکه ۴۰۰ نقطه این شهر دچار آبگرفتگی شده بود اعلام کرد: طبق ارزیابی سازمان هلال احمر این شهرستان حدود ۳ میلیارد تومان خسارت به شهروندان وارد آمده است. جمع خسارات ناشی از سیل شهرستان ایذه در حدود ۵۳ میلیارد تومان تخمین زده می شود. کد خبر: ۷۲۹۲۰۷تاریخ انتشار: ۰۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۴ 27 March 2019مصطفی سمالی زاده فرماندار شهرستان ایذه در خصوص آخرین وضعیت سیلاب در این شهرستان به تابناک گفت: از روز دوشنبه تا امروز ۱۷۷ میل
این مطلب به صورت بازنویسی از بخش گردشگری مجله اینترنتی گیلان من برداشته شده است. پس در صورت کپی کردن به سایت اصلی منبع بدهید. با تکرزیپ لاین لاهيجان در سال 1394 تاسیس شد و به گفته برخی از منابع رسمی و غیر رسمی بلند ترین زیپ لاین آت. این زیپ لاین که از روی بام لاهيجان شروع شده و از بالای استخر این شهر گذر میکند و نهایتا به مهمانپذیر جهانگیر منتهی میشود . درباره طول این زیپ لاین گفته شده است که 1000 متر است ولی درباره ارتفاع آن صحبتی نشده است. ولی
باربری تهران شرکت باربری صداقت بار با ارائه خدمات اسباب کشی در استان تهران با بیش از یک دهه سابقه درخشان می باشد. اتوبار ما با استفاده از بروز ترین روش ها و فنون در اسباب کشی منزل ، محل کار ، کالا و. یک اسباب کشی بدون دردسر را به شما هدیه می دهد. اگر به دنبال یک شرکت معتبر ، داراه کارگرانی مجرب و خوش اخلاق ، خودرو های با کیفیت و. هستید شرکت اتوبار ما در خدمت شما می باشد . 24 ساعته با شماره تلفن 1786 تماس حاصل فرمایید. منتظر تماس شما عزیزان هستیم&n
گردهمایی بزرگداشت روز معمار با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی، فرماندار، شهردار شهرستان اسفراین و خانواده مهندسان معمار در محل دفتر نمایندگی این شهرستان برگزار شد.مشاهده متن کامل برگزاری بزرگداشت روز معمار در شهرستان اسفراینکتاب آزمون نظام مهندسی معماری pdfگردهمایی بزرگداشت روز معمار با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی، فرماندار، شهردار شهرست
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان دلیجان ، یک زن کوهنورد مصدوم را نجات داد.این زن کوهنورد ۳۰ساله، در حال صعود از کوه‌های برف انبار قم در شمال روستای جاسب شهرستان دلیجان بود که دچار حادثه شد و به ارتفاع ۲ هزارو ۷۰۰ متری سقوط کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]
گزارش وعکسهایی از برنامه اجرایی
باشگاه کوهنوردی سالار و نظام مهندسی یزد به ارتفاعات برفخانه طزرجان شهرستان تفت یزد
در تاریخ 97/11/05 به سرقدمی مهندس سید عباس گلدانساز، همکاری سید حسن سالاری و
سرپرستی حمید رضا سالاری ( 09131533075).
 
توجه: برنامه این هفته ( جمعه 97/11/12)،
گروه 1 غار لا تاریک اسلامیه شهرستان تفت، گروه 2 شرکت در برنامه صعود سراسری هیات
شهرستان یزد به قله کپ روستای پندر شهر نیر شهرستان تفت یزد ( با ثبت نام اولیه تا
تاریخ 97/11/07)
 
عکس ها در
یکدوره مسابقات فوتسال جام رمضان کارکنان ادارات ونهادهای شهرستان دره شهر بمناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر به مدت دوهفته و باحضور نه تیم در دو گروه دوره ای باهمت هیئت ورزشهای همگانی دره شهر  برگزار گردید. درپایان این مسابقات  یکشنبه شب ۹۸/۳/۱۲به پایان رسیدوتیم های برتراین دوره به ترتیب بحضورمعرفی می گرددمقام اول :بانک کشاوریمقام دوم:بنیادشهیدمقام سوم:اداره برق
قطعه نیوز: یک راننده خودرو سنگین از وجود مشکل جدی در زمینه تامین قطعات خودروهای سنگین در بازار لوازم یدکی شهرها و شهرستان‌های غیر از تهران خبر داد.
حمید پیرنهاد در این رابطه به خبرنگار قطعه نیوز توضیح داد: در حالت عادی
وضعیت بازار لوازم یدکی در همه شهرها تابع بازار تهران است. با این حال
برای تامین لوازم یدکی کامیون‌ها و خودروهای سنگین مشکل جدی داریم.»
وی با اشاره به اینکه بیشتر مشکل در تامین قطعات مربوط به موتور و گیربکس
است، گفت: این قط
فهرست مطالب:
دانلود بررسی پاورپوینت تحلیل روستای قلعه نو


تاریخ ایجاد


10/03/1398 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 207
  قیمت: 9300 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1

یکدوره مسابقات ورزشی بمناسبت ماه مبارک رمضان با هدف توسعه ورزش همگانی در بین آحاد مردم ویژه  نوجوانان و جوانان در رشته های داژبال ، فوتبال دستی، وسطی ، طناب کشی ، دارت ، توسط هیات ورزشهای همگانی شهرستان ایلام و کمیته داژبال  این شهرستان برگزار شد.درپایان به نفرات برتر حکم قهرمانی و هدیه به رسم یادبود اهدا گردید .
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی