محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

باسکول 50 کیلویی دستور دهنده

باسکول میدانی 500 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول میدانی 500 کيلويي باسکول دیجیتالی چرخ دار 500 کیلو اعتماد دارای ابعاد کفه 80 سانتی متر در 80 سانتی متر می باشد . این باسکول دیجیتالی چرخ دار 500 کيلويي دارای 4 عدد چرخ دایکاست می باشد و برای میادین تره بار و کارخانجات صنعتی و انبارهای کالا بسیار پرکاربرد است . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتال چرخ دار 500 کیلو اعتماد یک لودسل بوده و این لودسل دارای OIML استاندارد جهانی بوده و مورد تایید
کارینا صنعت باسکول میدانی 500 کيلوييتلفن :65574072-21باسکول میدانی 500 کيلويي باسکول دیجیتالی چرخ دار 500 کیلو اعتماد دارای ابعاد کفه 80 سانتی متر در 80 سانتی متر می باشد . این باسکول دیجیتالی چرخ دار 500 کيلويي دارای 4 عدد چرخ دایکاست می باشد و برای میادین تره بار و کارخانجات صنعتی و انبارهای کالا بسیار پرکاربرد است . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتال چرخ دار 500 کیلو اعتماد یک لودسل بوده و این لودسل دارای OIML استاندارد جهانی بوده
باسکول 200 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول 200 کيلويي باسکول دیجیتالی 200 کیلوگرم مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی 200 کیلو از ورق استیل قابل شستشو می باشد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتالی 200 کيلويي سند وزین یک لودسل می باشد و این لودسل دارای OIML  گواهی استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد می باشد . باسکول صنعتی 200 کیلوگرم سند وزین دارای 12 ماه گارانتی و 1
کارینا صنعت تلفن : 65574072-021باسکول 200 کيلويي باسکول دیجیتالی 200 کیلوگرم مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی 200 کیلو از ورق استیل قابل شستشو می باشد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتالی 200 کيلويي سند وزین یک لودسل می باشد و این لودسل دارای OIML  گواهی استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد می باشد . باسکول صنعتی 200 کیلوگرم سند وزین دارای 12 ماه گارانتی و 10
باسکول 300 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول 300 کيلويي باسکول دیجیتالی 300 کیلوگرم سند وزین دارای ابعاد کفه 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی 300 کیلو از ورق استیل قابل شستشو می باشد . باسکول دیجیتالی 300 کيلويي سند وزین دارای تک لودسل می باشد و لودسل به کار رفته در این باسکول دارای OIML استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد می باشد . برای اینکه در مواقعی که برق نیست کار شما ناتمام نماند شرکت سند وزین برا
کارینا صنعت باسکول 300 کيلويي تلفن : 65574072-021باسکول 300 کيلويي باسکول دیجیتالی 300 کیلوگرم سند وزین دارای ابعاد کفه 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی 300 کیلو از ورق استیل قابل شستشو می باشد . باسکول دیجیتالی 300 کيلويي سند وزین دارای تک لودسل می باشد و لودسل به کار رفته در این باسکول دارای OIML استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد می باشد . برای اینکه در مواقعی که برق نیست کار شما ناتمام نمان
باسکول رله دار 100 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول رله دار 100 کيلويي باسکول رله دار 100 کيلويي مارک سند وزین دارای ابعاد کفه 50 در 50 سانتی متر می باشد . جنس کفه این باسکول دیجیتال رله دار 100 کيلويي از ورق استیل می باشد که قابلیت جدا شدن از باسکول و شستشو را نیز دارد . بدنه این باسکول دیجیتالی رله دار 100 کيلويي سند وزین فی بوده که بارنگ پودری کوره ای پوشش داده شده و برای مصارف صنعتی بسیار پرکاربرد است . باسکول رله دار صنعتی 100 کيلويي سند وز
باسکول چرخ دار 500 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول چرخ دار 500 کيلويي باسکول دیجیتالی چرخدار 500 کیلو سند وزین دارای ابعاد کفه 65 در 65 می باشد و جنس صفحه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 500 کيلويي از ورق استیل قابل شستشو می باشد . این باسکول دیجیتال چرخ دار 500 کیلو برروی گاری که دارای 4 چرخ می باشد قرار گرفته و به راحتی قابل جابجایی می باشد . باسکول دیجیتال چرخ دار 500 کيلويي سند وزین دارای تک لودسل بوده و این لودسل دارای گواهی OIML بوده و مورد تایی
باسکول چرخدار 500 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول چرخدار 500 کيلويي باسکول چرخ دار 500 کيلويي اعتماد دارای ابعاد کفه 80 در 70 سانتی متر می باشد . باسکول چرخدار اعتماد دارای 4 عدد چرخ چدنی به سبک باسکول های قپانی می باشد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول میدانی اعتماد 1 لودسل می باشد و این لودسل ها دارای گواهی OIML استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . نمایشگر باسکول چرخ دار میدانی اعتماد دارای قاب محافظ بوده تا در
کارینا صنعت باسکول چرخ دار 500 کيلوييتلفن :65574072-021باسکول چرخ دار 500 کيلويي باسکول دیجیتالی چرخدار 500 کیلو سند وزین دارای ابعاد کفه 65 در 65 می باشد و جنس صفحه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 500 کيلويي از ورق استیل قابل شستشو می باشد . این باسکول دیجیتال چرخ دار 500 کیلو برروی گاری که دارای 4 چرخ می باشد قرار گرفته و به راحتی قابل جابجایی می باشد . باسکول دیجیتال چرخ دار 500 کيلويي سند وزین دارای تک لودسل بوده و این لودسل دارای گواهی OIML ب
کارینا صنعت باسکول رله دار 100 کيلوييتلفن :65574072-021باسکول رله دار 100 کيلويي باسکول رله دار 100 کيلويي مارک سند وزین دارای ابعاد کفه 50 در 50 سانتی متر می باشد . جنس کفه این باسکول دیجیتال رله دار 100 کيلويي از ورق استیل می باشد که قابلیت جدا شدن از باسکول و شستشو را نیز دارد . بدنه این باسکول دیجیتالی رله دار 100 کيلويي سند وزین فی بوده که بارنگ پودری کوره ای پوشش داده شده و برای مصارف صنعتی بسیار پرکاربرد است . باسکول رله دار صنعتی 1
کارینا صنعت باسکول چرخدار 500 کيلوييتلفن :65574072-021باسکول چرخدار 500 کيلويي باسکول چرخ دار 500 کيلويي اعتماد دارای ابعاد کفه 80 در 70 سانتی متر می باشد . باسکول چرخدار اعتماد دارای 4 عدد چرخ چدنی به سبک باسکول های قپانی می باشد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول میدانی اعتماد 1 لودسل می باشد و این لودسل ها دارای گواهی OIML استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . نمایشگر باسکول چرخ دار میدانی اعتماد دارای قاب م
کارینا صنعت021-65574072باسکول چرخ دار 1000 کيلويي باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو وزین دارای کفه ای فی بوده و ابعاد کفه باسکول چرخ دار میدانی 1000 کيلويي 120 سانتی متر در 120 سانتی متر می باشد . این باسکول میدانی 1 تنی دارای 4 عدد چرخ مقاوم پاترولی بوده که زیر باسکول نصب شده و برای جابجایی باسکول میتوانید از این چرخ ها استفاده نمایید. باسکول میدانی 1 تن وزین برای مصارف صنعتی و میادین تره بار بیشترین کارایی را دارد . این باسکول میدانی 1000
کارینا صنعت باسکول میدانیتلفن :65574072-021باسکول میدانی باسکول دیجیتالی چرخ دار 2 تنی وزین دارای ابعاد کفه 120 سانتی متر در 120 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 2 تن از ورق فی می باشد . باسکول دیجیتالی چرخ دار 2000 کیلو وزین دارای 4 عدد چرخ پاترولی مقاوم می باشد که برای سهولت در جابجای باسکول طراحی شده است . باسکول دیجیتالی چرخ دار 2000 کيلويي وزین دارای 1 لودسل می باشد و لودسل های به کار رفته در باسکول دیجیتال چ
باسکول 100 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول 100 کيلويي باسکول 100 کيلويي مارک سند وزین دارای ابعاد کفه 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس سینی کفه این باسکول 100 کیلو از ورق استیل قابل شستشو می باشد . این باسکول دیجیتال 100 کيلويي دارای 1 لودسل بوده و لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتال 100 کیلو سند وزین دارای OIML استاندارد جهانی می باشد و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . باسکول دیجیتال 100 کیلوگرم سند وزین دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات
باسکول میدانیتلفن :65511140-021باسکول میدانی باسکول دیجیتالی چرخ دار 2 تنی وزین دارای ابعاد کفه 120 سانتی متر در 120 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 2 تن از ورق فی می باشد . باسکول دیجیتالی چرخ دار 2000 کیلو وزین دارای 4 عدد چرخ پاترولی مقاوم می باشد که برای سهولت در جابجای باسکول طراحی شده است . باسکول دیجیتالی چرخ دار 2000 کيلويي وزین دارای 1 لودسل می باشد و لودسل های به کار رفته در باسکول دیجیتال چرخ دار 2 تنی دار
کارینا صنعتباسکول 100 کيلوييتلفن :65574072-021باسکول 100 کيلويي باسکول 100 کيلويي مارک سند وزین دارای ابعاد کفه 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس سینی کفه این باسکول 100 کیلو از ورق استیل قابل شستشو می باشد . این باسکول دیجیتال 100 کيلويي دارای 1 لودسل بوده و لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتال 100 کیلو سند وزین دارای OIML استاندارد جهانی می باشد و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . باسکول دیجیتال 100 کیلوگرم سند وزین دارای 1 سال گارانتی و
باسکول چرخ دار 1000 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول چرخ دار 1000 کيلويي باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو وزین دارای کفه ای فی بوده و ابعاد کفه باسکول چرخ دار میدانی 1000 کيلويي 120 سانتی متر در 120 سانتی متر می باشد . این باسکول میدانی 1 تنی دارای 4 عدد چرخ مقاوم پاترولی بوده که زیر باسکول نصب شده و برای جابجایی باسکول میتوانید از این چرخ ها استفاده نمایید. باسکول میدانی 1 تن وزین برای مصارف صنعتی و میادین تره بار بیشترین کارایی را دارد . این
باسکول میدانی 500 کیلوتلفن :65511140-021باسکول میدانی 500 کیلو باسکول چرخ دار سند وزین دارای ابعاد 75 سانتی متر در 75 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخدار از ورق استیل می باشد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول میدانی سند وزین یک لودسل بوده و این لودسل دارای OIML گواهی استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . مدت گارانتی باسکول چرخ دار میدانی سند وزین 12 ماه بوده و شرکت وزین خدمات باسکول چرخدار میدانی خو
کارینا صنعت باسکول میدانی 500 کیلوتلفن :65574072-021باسکول میدانی 500 کیلو باسکول چرخ دار سند وزین دارای ابعاد 75 سانتی متر در 75 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخدار از ورق استیل می باشد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول میدانی سند وزین یک لودسل بوده و این لودسل دارای OIML گواهی استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . مدت گارانتی باسکول چرخ دار میدانی سند وزین 12 ماه بوده و شرکت وزین خدمات باسکول چر
کارینا صنعتباسکول چرخ دارتلفن : 65574072-021باسکول چرخ دار باسکول چرخدار وزین دارای ابعاد کفه 1متر در یک متر می باشد و دارای 1 لودسل می باشد . باسکول میدانی وزین دارای کفه فی بوده و برای میادین تره بار و مکانهایی که نیاز به جابجایی باسکول دارند بسیار پرکاربرد است . باسکول چرخ دار میدانی وزین دارای 1 عدد لودسل بوده که این لودسل دارای استاندارد جهانی OIMLمی باشد و مورد تایید اداره استاندارد ایران نیز می باشد . حساسیت و دقت توزین باسکو
باسکول چرخ دارتلفن : 65511140-021باسکول چرخ دار باسکول چرخدار وزین دارای ابعاد کفه 1متر در یک متر می باشد و دارای 1 لودسل می باشد . باسکول میدانی وزین دارای کفه فی بوده و برای میادین تره بار و مکانهایی که نیاز به جابجایی باسکول دارند بسیار پرکاربرد است . باسکول چرخ دار میدانی وزین دارای 1 عدد لودسل بوده که این لودسل دارای استاندارد جهانی OIMLمی باشد و مورد تایید اداره استاندارد ایران نیز می باشد . حساسیت و دقت توزین باسکول چرخدار می
باسکول دیجیتالی با خروجی رله 200 کيلويي تلفن :65511140-021باسکول دیجیتالی با خروجی رله 200 کيلويي باسکول دیجیتالی با خروجی رله 200 کيلويي مارک سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل می باشد و ابعاد کفه باسکول دیجیتالی صنعتی با خروجی رله 50 سانتی متر در 50 سانتی متر می باشد . جنس بدنه باسکول دیجیتال باخروجی رله فی بوده که با رنگ پودری کوره ای پوشش داده شده و برای مصارف صنعتی و کارخانجات بسیار پر کاربرد است . باسکول با خروجی رله 200 کیلو سند
باسکول چرخدار میدانی تلفن :65511140-021باسکول چرخدار میدانی باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تنی وزین دارای کفه ای فی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تن وزین 110 سانتی متر در 110 سانتی متر می باشد . باسکول دیجیتالی چرخدار 1000 کیلو وزین دارای 4 عدد چرخ مقاوم پاترولی می باشد و جابجایی باسکول دیجیتالی چرخ دار 1000 کيلويي به راحتی انجام می پذیرد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتال چرخ دار 1 تنی یک لودسل می باشد و لودسل به ک
کارینا صنعتباسکول دیجیتال با خروجی رله 300 کيلوييتلفن :65574072-021باسکول دیجیتال با خروجی رله 300 کيلويي باسکول دیجیتالی با خروجی رله 300 کيلويي سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی صنعتی رله دار 50 سانتی متر در 50 سانتی متر می باشد . باسکول دیجیتال صنعتی با خروجی رله 300 کيلويي سند وزین دارای نرده حفاظ برای تکیه دادن بارهای که ارتفاع بلندی داند و برای توزین باید به گارد باسکول تیکه دهند می باشد . جن
باسکول دیجیتال با خروجی رله 300 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول دیجیتال با خروجی رله 300 کيلويي باسکول دیجیتالی با خروجی رله 300 کيلويي سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی صنعتی رله دار 50 سانتی متر در 50 سانتی متر می باشد . باسکول دیجیتال صنعتی با خروجی رله 300 کيلويي سند وزین دارای نرده حفاظ برای تکیه دادن بارهای که ارتفاع بلندی داند و برای توزین باید به گارد باسکول تیکه دهند می باشد . جنس بدنه باسکو
کارینا صنعتتلفن :65574072-021باسکول دیجیتال با خروجی رله 300 کيلويي باسکول دیجیتالی با خروجی رله 300 کيلويي سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی صنعتی رله دار 50 سانتی متر در 50 سانتی متر می باشد . باسکول دیجیتال صنعتی با خروجی رله 300 کيلويي سند وزین دارای نرده حفاظ برای تکیه دادن بارهای که ارتفاع بلندی داند و برای توزین باید به گارد باسکول تیکه دهند می باشد . جنس بدنه باسکول دیجیتال با خروجی رله سن
باسکول چرخدارتلفن :65511140-021باسکول چرخدار باسکول چرخ دار 2 تن وزین دارای ابعاد کفه 110 در 110 سانتی متر می باشد و دارای 4 عدد چرخ پاترولی مقاوم می باشد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول چرخدار وزین یک لودسل می باشد و این لودسل به کا رفته در باسکول میدانی دارای استاندار جهانی OIML بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . باسکول چرخ دار میدانی وزین با توجه به ابعاد بزرگ و چرخ دار بودن برای مصارف صنعتی و میادین تره بار و کارخانجات ص
باسکول چرخ دار میدانیتلفن :65511140-021باسکول چرخ دار میدانی باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو وزین ( 1 تن ) دارای کفه ای فی بوده و ابعاد کفه این باسکول چرخ دار میدانی 1000 کيلويي 1 متر در 1 متر می باشد . طراحی باسکول میدانی 1 تنی وزین به شکلی می باشد که دارای 4 چرخ پاترولی می باشد و برای مصارف میدان تره بار و کارخانجات صنعتی و تجاری بسیار پر کاربرد است . این باسکول میدانی 1 تن وزین دارای 1 لودسل بوده که دارای استاندارد جهانی OIML بوده و مورد
کارینا صنعتباسکول چرخ دار میدانیتلفن : 655740752-021باسکول چرخ دار میدانی باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو وزین ( 1 تن ) دارای کفه ای فی بوده و ابعاد کفه این باسکول چرخ دار میدانی 1000 کيلويي 1 متر در 1 متر می باشد . طراحی باسکول میدانی 1 تنی وزین به شکلی می باشد که دارای 4 چرخ پاترولی می باشد و برای مصارف میدان تره بار و کارخانجات صنعتی و تجاری بسیار پر کاربرد است . این باسکول میدانی 1 تن وزین دارای 1 لودسل بوده که دارای استاندارد جهانی OIM
کارینا صنعت باسکول چرخدارتلفن :65574072-021باسکول چرخدار باسکول چرخ دار 2 تن وزین دارای ابعاد کفه 110 در 110 سانتی متر می باشد و دارای 4 عدد چرخ پاترولی مقاوم می باشد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول چرخدار وزین یک لودسل می باشد و این لودسل به کا رفته در باسکول میدانی دارای استاندار جهانی OIML بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . باسکول چرخ دار میدانی وزین با توجه به ابعاد بزرگ و چرخ دار بودن برای مصارف صنعتی و میادین تره با
کارینا صنعتباسکول 5 تنی تلفن :65574072-021باسکول 5 تنی باسکول دیجیتال 5 تن بی نظیر دارای کفه ای فی بوده و ابعاد کفه این باسکول150 سانتی متر در 150 سانتی متر می باشد. تعداد لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتال 5 تنی بی نظیر 4 لودسل بوده و این لودسل ها دارای OIML گواهی استاندارد جهانی می باشند و اداره استاندارد نیز این لودسل ها را تایید می نماید . مدت گارانتی باسکول دیجیتال پنج تن بی نظیر 12 ماه بوده ودارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشد . ب
کارینا صنعتباسکول دیجیتال پنج تنیتلفن :65574072-021باسکول دیجیتال پنج تنی ابعاد کفه باسکول پنج تن اعتماد 150 سانتی متر در 150 سانتی متر می باشد و دارای 4 لودسل نیز می باشد . لودسل های به کار رفته در باسکول 5 تنی اعتماد دارای OIML استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . جنس ورق کف باسکول پنج تنی اعتماد از ورق آهن می باشد و برای مصارف صنعتی و انبارها و کارخانجات بسیار پر کاربرد است . برای اینکه نوور آفتاب به شکل مستقیم
کارینا صنعت باسکول دیجیتالی با خروجی رله 200 کيلوييتلفن :65574072-021باسکول دیجیتالی با خروجی رله 200 کيلويي باسکول دیجیتالی با خروجی رله 200 کيلويي مارک سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل می باشد و ابعاد کفه باسکول دیجیتالی صنعتی با خروجی رله 50 سانتی متر در 50 سانتی متر می باشد . جنس بدنه باسکول دیجیتال باخروجی رله فی بوده که با رنگ پودری کوره ای پوشش داده شده و برای مصارف صنعتی و کارخانجات بسیار پر کاربرد است . باسکول با خروجی رل
کارینا صنعتباسکول با خروجی رله 500 کيلوييتلفن :65574072-021باسکول با خروجی رله 500 کيلويي باسکول رله دار 500 کيلويي مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 65 در 65 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول صنعتی رله دار از ورق استیل قابل شستشو می باشد . بدنه باسکول دیجیتال رله دار 500 کیلو سند وزین فی بوده که با رنگ پودری کوره ای پوشش داده شده است و از مقاومت بالایی نیز برخوردار است وبرای مصارف صنعتی بسیار پر کاربرد است . باسکول صنعتی دیجیتا
باسکول با خروجی رله 500 کيلوييتلفن :65511140-021باسکول با خروجی رله 500 کيلويي باسکول رله دار 500 کيلويي مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 65 در 65 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول صنعتی رله دار از ورق استیل قابل شستشو می باشد . بدنه باسکول دیجیتال رله دار 500 کیلو سند وزین فی بوده که با رنگ پودری کوره ای پوشش داده شده است و از مقاومت بالایی نیز برخوردار است وبرای مصارف صنعتی بسیار پر کاربرد است . باسکول صنعتی دیجیتال رله دار 500
کارینا صنعتباسکول چرخدار میدانیتلفن :65574072-021باسکول چرخدار میدانی باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تنی وزین دارای کفه ای فی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تن وزین 110 سانتی متر در 110 سانتی متر می باشد . باسکول دیجیتالی چرخدار 1000 کیلو وزین دارای 4 عدد چرخ مقاوم پاترولی می باشد و جابجایی باسکول دیجیتالی چرخ دار 1000 کيلويي به راحتی انجام می پذیرد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتال چرخ دار 1 تنی یک لودسل می باشد و لو
باسکول دیجیتالی رله قطع کن 500 کيلوييتلفن :6551140-021باسکول دیجیتالی رله قطع کن 500 کيلويي باسکول رله دار 500 کيلويي مارک سند وزین در ابعاد 75 در 75 سانتی متر می باشد و این باسکول صنعتی رله دار دارای سینی از جنس استیل می باشد که قابلیت شستشو دارد و زنگ نمی زند . بدنه این باسکول دیجیتال رله دار فی بوده که برای جلوگیری از زنگ زدگی در حین کار با رنگ کوره ای پوشش داده شده است و برای مصارف صنعتی بسیار پر کاربرد است . برای تکیه دادن کالا ها
کارینا صنعت باسکول دیجیتالی رله قطع کن 500 کيلوييتلفن :65574072-021باسکول دیجیتالی رله قطع کن 500 کيلويي باسکول رله دار 500 کيلويي مارک سند وزین در ابعاد 75 در 75 سانتی متر می باشد و این باسکول صنعتی رله دار دارای سینی از جنس استیل می باشد که قابلیت شستشو دارد و زنگ نمی زند . بدنه این باسکول دیجیتال رله دار فی بوده که برای جلوگیری از زنگ زدگی در حین کار با رنگ کوره ای پوشش داده شده است و برای مصارف صنعتی بسیار پر کاربرد است . برای تک
باسکول 5 تنیتلفن :65511140-021باسکول 5 تنی باسکول دیجیتال 5 تن بی نظیر دارای کفه ای فی بوده و ابعاد کفه این باسکول150 سانتی متر در 150 سانتی متر می باشد. تعداد لودسل به کار رفته در باسکول دیجیتال 5 تنی بی نظیر 4 لودسل بوده و این لودسل ها دارای OIML گواهی استاندارد جهانی می باشند و اداره استاندارد نیز این لودسل ها را تایید می نماید . مدت گارانتی باسکول دیجیتال پنج تن بی نظیر 12 ماه بوده ودارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشد . با توجه به ابعاد
باسکول دیجیتال پنج تنیتلفن :65511140-021باسکول دیجیتال پنج تنی ابعاد کفه باسکول پنج تن اعتماد 150 سانتی متر در 150 سانتی متر می باشد و دارای 4 لودسل نیز می باشد . لودسل های به کار رفته در باسکول 5 تنی اعتماد دارای OIML استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . جنس ورق کف باسکول پنج تنی اعتماد از ورق آهن می باشد و برای مصارف صنعتی و انبارها و کارخانجات بسیار پر کاربرد است . برای اینکه نوور آفتاب به شکل مستقیم به نمایشگر ب
کارینا صنعت باسکول دیجیتالی 5 تنتلفن :65574072-021باسکول دیجیتالی 5 تن باسکول دیجیتالی پنج تنی بی نظیر دارای کفه فی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی صنعتی پنج تن 2 متر در 1.5 متر می باشد . لودسل های به کار رفته در باسکول دیجیتالی صنعتی 5 تنی بی نظیر دارای OIML استاندارد جهانی بوده و این باسکول دارای 4 لودسل می باشد که مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . باسکول دیجیتالی 5 تن بی نظیر دارای علامت استاندارد ملی نیز بوده و کلیه ت
باسکول دیجیتال پنج تنتلفن :65511140-021باسکول دیجیتال پنج تن باسکول پنج تن نیکو دارای ابعاد کفه 2 در 1 می باشد و دارای 4 لودسل می باشد و جنس کفه این باسکول از ورق آهنی می باشد و با توجه به ابعاد خاص آن برای مصارف دامداری ها و گاوداری ها بسیار پرکاربرد است . لودسل های به کار رفته در باسکول 5 تنی نیکو دارای استاندارد جهانی OIML بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد و با توجه به کیفیت خوب از حساسیت بالایی برخوردار است . نشان دهنده
باسکول دیجیتالی 5 تنتلفن : 65511140-021باسکول دیجیتالی 5 تن باسکول دیجیتالی پنج تنی بی نظیر دارای کفه فی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی صنعتی پنج تن 2 متر در 1.5 متر می باشد . لودسل های به کار رفته در باسکول دیجیتالی صنعتی 5 تنی بی نظیر دارای OIML استاندارد جهانی بوده و این باسکول دارای 4 لودسل می باشد که مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد . باسکول دیجیتالی 5 تن بی نظیر دارای علامت استاندارد ملی نیز بوده و کلیه تولیدات باسکول
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی